23/02/2016

Usas demasiado a letra grosa?

O uso da letra grosa (letra grosa) responde á decisión de quen redacta de destacar algunha cousa, máis que a criterios preestablecidos. En textos xerais, o seu uso restrínxese a títulos, epígrafes e similares.

Á parte deste uso, representa o recurso máis eficaz se pretendemos facer fincapé nun determinado punto do texto pero non debemos abusar dela pois atrae moito a atención e fai perder a idea de conxunto. Lembra:

Mesura!

Destacar todo un texto implica non destacar nada. Se marcamos todo un parágrafo, pérdese totalmente a función de resaltar algo excepcional, mesmo pode dificultar a lectura. En xeral, limitaremos o texto destacado a palabras e sintagmas breves.

Combinala coa cursiva non facilita a lectura

A combinación de letra negra e cursiva debe empregarse con moito coidado pois non resulta fácil de ler. É recomendable deixala para o título dunha subdivisión ou dun apartado e para ocasións en que non teñamos outra alternativa.

Foto de Pineapple Supply Co. en Unsplash