3 palabras que comezan por a-

Comezar por -a non é unha gran cousa. Mais, á parte disto, estas palabras teñen outra cousa en común: a frecuencia en que se escoitan ou se ven empregadas de xeito incorrecto. Como, efectivamente, son palabras que existen no galego, os correctores ortográficos non detectan os usos incorrectos que atinxen o significado, por iso cómpre prestarlles un pouco de atención…

Asemade

O seu significado é ‘simultaneamente, ao mesmo tempo’:

Falaba por teléfono e, asemade, falaba comigo. 

Tamén pode utilizarse co significado de ‘tan pronto como’:

Asemade chegamos, comezamos a facer as maletas. 

Curiosamente, en certos ámbitos estendeuse o seu emprego como equivalente de así mesmo, igualmente ou ademais; este emprego é incorrecto:

A entidade destacou a alza de prezos que se produciu. *Asemade, destacou o aumento da produtividade.

Aportar

Aportar é unha forma totalmente correcta en galego pero co significado de ‘chegar a porto’.

O catamarán aportou na hora prevista.

O Concello *aportou tres mil euros para a construción dun pavillón.

Non ocorre o mesmo co significado, máis frecuente, que lle damos acotío de ‘achegar, contribuír ou proporcionar’. O Dicionario da Real Academia Galega e o VOLGa inclúen aportar como palabra tolerada aínda que recomendan substituíla por achegar, cuxa acepción principal é a de ‘contribuír cunha cantidade para sufragar uns gastos’:

O Concello achegou tres mil euros para a construción dun pavillón.

Ollo! Tampouco existe aportación co significado de ‘parte coa que se contribúe, contribución’:

Nas xornadas, analizaranse as principais *aportacións científicas de Aller Ulloa. > Nas xornadas, analizaranse as principais achegas científicas de Aller Ulloa.

Adxunto/a

Esta palabra existe unicamente como adxectivo, como ocorre noutras linguas románicas:

Envieino como ficheiro adxunto.

Por tanto, son incorrectos outros usos en que non exerce esta función:

*Adxunto remito os documentos que acreditan…> Envío xunto con este correo… Inclúo xunto con esta solicitude…

Tampouco existe en galego un verbo *adxuntar; no seu lugar empregaremos incluír, acompañar, enviar, achegar.

*Adxúntame as dúas últimas nóminas. > Achégame as dúas últimas nóminas. / Envíame as dúas últimas nóminas…