Como se escriben as horas?

Cando temos que escribir unha indicación horaria, poden xurdirnos varias dúbidas. Unha delas pode ser como se separan as horas dos minutos. Ben, podemos empregar o punto para separar as horas dos minutos mais tamén podemos usar os dous puntos, de feito, esta é a recomendación da ISO 8601.

A reunión está fixada para as 10.30 h do venres.
A reunión está fixada para as 10:30 h do venres.

Ollo! Non debemos inserir espazo ningún entre os dous puntos e as cifras (15:30 h).

Outro dos erros frecuentes ten que ver coa forma da abreviación. É importante non esquecer que a abreviación de hora é h sen punto. Ao ser un símbolo, non leva punto nin plural, como ocorre con outros termos do ámbito científico ou técnico:

Minuto: min

Segundo: s

Metro: m

Quilómetro: km