Abusas da letra grosa?

O uso da letra grosa (letra grosa) responde á decisión de quen redacta de destacar algunha cousa, máis que a criterios preestablecidos. En textos xerais, o seu uso restrínxese a títulos, epígrafes e similares. Á parte deste uso, representa o recurso máis eficaz se pretendemos facer fincapé nun determinado punto do texto.

De todos os xeitos, non debemos abusar dela pois atrae moito a atención e fai perder a idea de conxunto. Se marcamos todo un parágrafo, perde totalmente a súa función de excepcionalidade e mesmo pode resultar molesta. En xeral, limitaremos o texto destacado a palabras e sintagmas breves.

A combinación de letra negra e cursiva debe empregarse con moita mesura pois non son facilmente lexibles. É recomendable deixala para os títulos dalgunha subdivisión ou apartado e para ocasións en que non teñamos outra alternativa.